Aktuellt

11 maj 2022

Kallelse till årsmöte 
Tid:
Söndag den 22 maj klockan 11.00
Plats:
Norrfällsviken Rum och Kök (f.d Brittas)

Styrelsen kallar härmed till årets årsmöte/stämma för Stugbyns samfällighetsförening. Föreningen bjuder deltagande medlemmar på sedvanlig lunch efter mötet. Ingen städdag planeras i år heller. Men alla uppmanas se över sitt närområde och -  för allas trevnad - vid behov röja sly och rensa skräp.

27 april 2021

På grund av rådande pandemi genomförs årsstämman via poströstning. Information gällande detta kommer vi mail längre fram.


9 april 2021

En tid nu under våren kommer golfklubben att ställa några maskiner vid fotbollsplanen. De skall städa upp i garaget och behöver tillfällig plats för maskinerna. /styrelsen


1 juli 2020

Beslut har tagits på stämman om ändring av årsavgift, 200 kronor till storsandsvägförening och 2000 kronor till samfälligheten. Totalt 2200 kronor att betala senast 200831.

13 maj 2020

Kallelse till årsmöte lördag 30/5-20
Tid: 11:00
Plats: Norrfällsvikens rum och kök.
Mötet kommer att ske utomhus med tanke på dessa tider. Om man känner oro eller de minsta symtom bör man inte delta på mötet. Det går bra att skicka en fullmakt med någon. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/03/tillfalliga-atgarder-for-att-underlatta-genomforandet-av-bolags--och-foreningsstammor
Städning av området kommer att starta kl:13:00. Containern finns på plats.

22 sep 2019

Harstigen är nu färdig asfalterad och planer för vidare vägunderhåll pågår.
Policy för trädfällning: Trädfällning på samfälld mark beviljas endast om träden är skadade eller att det finns en fall risk. Om ni har frågor angående detta kontakta Krister Hamberg. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.