Aktuellt

7 apr 2018

NY ägare av Norrfällsvikens Hotell & Konferens är Jim Angerstig och Peter Nordgren. Ny arrendator blir Anna Toljamo som också driver Gastrocafe' Skuleberget.
Invigning planeras den 1 juni kl. 18.00 med öppet hus. Alla är välkomna.

Årsmöte: Söndag den 20 maj kl. 10.00
Lokal: Konferenssalen Campingen.
Efter årsmötet lunch på Fiskafänget för de som ska delta i städningen.
Städningen börjar kl.13.00 med samling på parkeringen på Lostigen (Brittas)

7 nov 2016

Vår hjärtstartare är nu på plats, den är placerad i ett förråd som alltid är öppet i en av SCA:s stugor. Det är lättast att hitta dit från Harstigen, stuga G. Ett grönt märke med texten AED finns på dörren till förråd?

21 okt 2016

Anteckningar från informationsmötet den 17 april om asylprocessen.