Aktuellt

13 maj 2020

Kallelse till årsmöte lördag 30/5-20
Tid: 11:00
Plats: Norrfällsvikens rum och kök.
Mötet kommer att ske utomhus med tanke på dessa tider. Om man känner oro eller de minsta symtom bör man inte delta på mötet. Det går bra att skicka en fullmakt med någon. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/03/tillfalliga-atgarder-for-att-underlatta-genomforandet-av-bolags--och-foreningsstammor
Städning av området kommer att starta kl:13:00. Containern finns på plats.

22 sep 2019

Harstigen är nu färdig asfalterad och planer för vidare vägunderhåll pågår.
Policy för trädfällning: Trädfällning på samfälld mark beviljas endast om träden är skadade eller att det finns en fall risk. Om ni har frågor angående detta kontakta Krister Hamberg. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16 jul 2019

Beslut har tagits om ändring av årsavgiften 800 kr till samfälligheten och 200 kr till Storsands vägförening. Totalt 1000 kr att betala senast 180831.

14 apr 2019

Styrelsen har beslutat att vägarna inte kommer att läggas om utan de kommer att lappas och lagas. Kostnaderna blir för höga vid en total omläggning.

Årsmöte: Söndag 25 maj kl. 11:00
Mer information angående årsmötet kommer senare.

7 apr 2018

NY ägare av Norrfällsvikens Hotell & Konferens är Jim Angerstig och Peter Nordgren. Ny arrendator blir Anna Toljamo som också driver Gastrocafe' Skuleberget.
Invigning planeras den 1 juni kl. 18.00 med öppet hus. Alla är välkomna.

Årsmöte: Söndag den 20 maj kl. 10.00
Lokal: Konferenssalen Campingen.
Efter årsmötet lunch på Fiskafänget för de som ska delta i städningen.
Städningen börjar kl.13.00 med samling på parkeringen på Lostigen (Brittas)

7 nov 2016

Vår hjärtstartare är nu på plats, den är placerad i ett förråd som alltid är öppet i en av SCA:s stugor. Det är lättast att hitta dit från Harstigen, stuga G. Ett grönt märke med texten AED finns på dörren till förråd?

21 okt 2016

Anteckningar från informationsmötet den 17 april om asylprocessen.