Book on a table
Lamp on a wall

Samfällighetsföreningen

Stugbyn byggdes på 1980-talet av Kramfors kommun. Föreningen bildades 1997 då fastigheterna i området började säljas ut till privata ägare.
Föreningen tillvaratar medlemmarnas intressen och är en garant för ett väl fungerande boende.
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Nordingrå-Mjällom ga:5,stugbyn.

Föreningen har årsmöte lördagen efter Kristi himmelsfärds dag. Då beslutas om årsavgiften. Årsavgiften ska täcka kostnaderna för väghållning, gatubelysning, sophämtning och kabel-TV mm. Stadgarna finns på sidan "Förmedlemmar".
Hamnföreningen
Stugbyhamnen förvaltas av en egen förening, Stugbyns i Norrfällsviken hamnförening. Gästplatser för tillfälliga gäster till föreningens medlemmar finns i stugbyhamnen.

Tennisklubben
Norrfällsvikens Tennisklubb arrenderar de båda tennisbanorna varav en är i bruk. Klubben bildades 2008 och är öppen för allmänheten. Tennisbanan kan hyras genom Norrfällsvikens Golfklubb.

Boulebanor
Boulesektionen har fem banor som får användas fritt av medlemmarna.
Boulekommitté Leif Nyberg och Lennart Gustafsson

Förtroendeuppdrag

Styrelse
Göran Edbom, ordförande
Gösta Westberg, kassör
Elisabeth Westman, sekreterare
Krister Hamberg, ledamot
Arne Åström, ledamot
Lars Öhman, ledamot
AnnKatrin Eriksson, ordinarie ledamot
Mikael Westin, ordinarie ledamot
Revisorer
Lars-Göran Rodling
Björn Vik
Valberedning
Mats Sjölund
Lars Johansson
Lena Cederstam
Boulekommitté
Leif Nyberg
Lennart Gustavsson